Çinko-Fosfat Kaplama

Çinko-Fosfat, yüksek korozyon direnci gerektiren şartlarda, özellikle boya altı kaplaması olarak tercih edilir. Çinko-Fosfat korozyon direncini güçlendirmek adına yağlama, sonraki kaplama işlemleri veya boya işlemi için bir temel olarak değerlendirilebilir. Çinko-Fosfat Kaplama da metal yüzeyler üzerine uygulanır..Bu kaplama türü, fosforik asit ve fosfat tuzlarının seyreltik bir solüsyonunun, püskürtme veya daldırma tekniği ile tatbik edildiği, çözülmeyen, kristalimsi fosfatların, bir tabaka oluşturmak üzere, kaplanan parçanın yüzeyi ile kimyasal olarak reaksiyona girdiği bir dönüşüm kaplaması olarak işlev görür. Fosfat kaplamalarının başlıca türleri manganez, ısıya dayanıklı ve çinkodur. Manganez Fosfatlar standart olarak kullanılabildiği gibi yüzey yağlanarak da kullanılır ve yalnızca daldırma yöntemi ile uygulanabilir. Demir-Fosfatlar tipik olarak daha çok, kaplama veya boyama için bir temel alt yapı olarak kullanılır ve daldırma veya püskürtme yolu ile uygulanabilir. Çinko-Fosfatlar, bir yağlayıcı taban katının paslanmasını önlemek için ve bir boya veya kaplama tabanı olarak kullanılırlar ve daldırma veya püskürtme ile de uygulanabilirler.